අතද.. අලියාද.. පොහොට්ටුවද.. ප‍්‍රචාරණය කටයුතු අදින් අවසන්.. තීරණාත්මක නිහඬ කාලය ඇරඹේ..

අතද.. අලියාද.. පොහොට්ටුවද.. ප‍්‍රචාරණය කටයුතු අදින් අවසන්.. තීරණාත්මක නිහඬ කාලය ඇරඹේ..

10 වැනිදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් වන පූර්ව ප‍්‍රචාරක කටයුතු සියල්ල අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියෙන් අවසන් වෙයි.

ඒ නොතකා ප‍්‍රචාරයේ යෙදන්නන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම විසින් පොලිසියට දන්වා තිබේ.

අද මධ්‍යම පටන් මැතිවරණය පැවැත්වෙන 10 වැනිදා තෙක් බලපවත්වන්නේ නිහඬ කාල සීමාවක් බවත් එම කාලයේදී ඡන්ද අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්පූර්නයෙන්ම තහනම්ය.

ඡන්ද ඉල්ලමින් හෙයින් ගෙට යාම, පෝස්ටර්-කටවුට් ප්‍රදර්ශනය, අත් පත්‍රිකා බෙදාහැරීම, ඡන්ද දායකයන්ට බලපෑම් සිදු කිරීම හෝ බිය වැද්දීම තහනම් වෙයි.

Leave a Reply