අලුත් අගමැති වෙන්න සූදානම්ද.. කතානායක කරූ පිලිතුරු දෙයි..

අලුත් අගමැති වෙන්න සූදානම්ද.. කතානායක කරූ පිලිතුරු දෙයි..

අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඉවත් කර ඇති කරන නව ආණ්ඩුවේ අගමැති ධුරයට යෝජනා වී ඇතැයි පැවසෙන වත්මන් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගෙන් ඒ සම්බන්දයෙන් විමසූ කල ඔහු එම ධුරය ප‍්‍රතික්‍ෂෙප නොකරයි.

ඔහු පවසන්නේ තමන් ඒ ගැන කිසිවක් නොදන්නා බවත් දෙදෙනාම එක්ව ගමනක් යාම තම ප‍්‍රාර්තනය බවත්ය.

Leave a Reply