ආර්ථික ඔස්තාර්ලා ලෝකයම දිනා ගනී.. ශ‍්‍රී ලංකාව ලෝකයේ නීලකාස හොරුන්ගේ ලයිස්තුවට.. යුරෝපයේ බ්ලැක් ලිස්ට් කරයි..

ආර්ථික ඔස්තාර්ලා ලෝකයම දිනා ගනී.. ශ‍්‍රී ලංකාව ලෝකයේ නීලකාස හොරුන්ගේ ලයිස්තුවට.. යුරෝපයේ බ්ලැක් ලිස්ට් කරයි..

යුරෝපා සංගමය විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව මුල්‍ය විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ අධි අවධානමක් සහිත රටක් ලෙස අසාදු ලේඛනගත කර ඇත.

යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව නිල වෙබ් අඩවිය සදහන් කරන්නේ බ‍්‍රසල්ස්හි පිහිටි යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේදී 07 වැනිදා පැවති ඡන්ද විමසීමකදි ශ්‍රී ලංකාවද එම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන ලද බවයි.

එහිදී ශ‍්‍රී ලංකාවට අමතරව ටියුනීසියාව, ට්‍රිනිඩෑඩ්, ටොබැගෝ යන රටවලද එකී ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් පැවති ඡන්ද විමසීමේදී මෙම රටවල් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට පක්ෂව ඡන්දය 350 ක් හා විරුද්ධව ඡුන්ද 283ක් ලැබී ඇත.

Leave a Reply