උතුරු මහ ඇමති විග්නේෂ්වරන්ට අසාධ්‍යයි.. දැඩි සත්කාර ඒකකයේ..

උතුරු පළාත් මහ ඇමති සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතාට කොලඹ පුද්ගලික රෝහලකදී හෘද සැත්කමක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුලත් කර තිබේ.

දැනට ටික දිනකට පෙර හෘදයාබාදයක් හේතුවෙන් යාපනය රෝහලට ඇතුළු කරන ලද මහ ඇමතිවරයා පසුව කොලඹ පුද්ගලික රෝහලකට ඇතුළු කරන ලදී.

සේ වන විට දැඩි සත්තාර ඒකකයේ සිටින ඒ මහතා බැලීමට පවුලේ ඥාතීන්ට හැර කිසිවෙකුට අවසර නැති බවද සදහන්ය.

Leave a Reply