එජාප තනි ආණ්ඩුවක් සූදානම්.. මැතිඇමතිවරුනට කොලඹන් පිට නොවන්නැයි දැන්වති..

එජාප තනි ආණ්ඩුවක් සූදානම්.. මැතිඇමතිවරුනට කොලඹන් පිට නොවන්නැයි දැන්වති..

මැතිවරණ පරාජයත් සමග ඇතිව තිබෙන දේහපාලන වියවුල සමනය කිරීම සදහා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සදහා ලහි ලහියේ සූදානම් වෙමින් තිබේ.

එජාප ආරංචි මාර්ග සදහන් කරන්නේ ඇමති මණ්ඩලය 30කට සීමා කරමින් සරල බහුතරය සහිත ආණ්ඩුවක් පාර්ලිමේන්තුව තුල පිහිටුවීමට සූදානම් බවයි.

ආණ්ඩුවේ සිටින ශ‍්‍රීලනිප ඇමතිවරුන් 10 දෙනෙකු පමන එම ආණ්ඩුවට එක්වනු ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

මේ අතර කොළඹින් පිට නොයන්නැයි දැනටමත් එජාපය විසින් සිය මැති ඇමතිවරුන් විසින් දන්වා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply