ඒ-9 මාර්ගයේ අධික මීදුමක් වැස්ස නැතිවේදැයි ගොවීන්ට බියක්…

ඒ-9 මාර්ගයේ අධික මීදුමක් වැස්ස නැතිවේදැයි ගොවීන්ට බියක්…

මේ දිනවල උතුරු ප්‍රදේශයට බොහෝ ස්ථානවලට උදෑසන කාලයේදී අධික මීදුම් තත්වයක් හට ගෙන ඇති අතර මෙවනි මීදුමක් ඇතිවීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී වර්ෂාව නොලැබෙන ලකුණු බවට උතුරේ ගොවීහු කියා සිටිති.

අධික මීදුම් තත්වය යාපනය මහනුවර ඒ – 9 මාර්ගයේදී අධිකව දැකගත හැකි අතර වව්නියාවේ සිට යාපනය දක්වාම අධික මීදුම් තත්වයක් හට ගෙන ඇති නිසාවෙන් රියදුරන්ට ප්‍රෙව්ශමෙන් රිය ධාවනය කරන ලෙසටද අදාල පොලිස් ස්ථානයන්හි රථවාහන නිලධාරීන් විසින් උපදෙස් දී ඇත.

මේ අතර ජනවාරී මස අවසන් වී පෙබරවාරී මාසයේදී මේ අයුරින් මීදුම් තත්වයක් ඇති වීම හේතුවෙන් උතුරේ ගොවිතන් සඳහා ලැබිය යුතු වර්ෂාව නොලැබීමේ අවධානමක්ද පවතින බවටත් එසේ වුවහොත් උතුරේ බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි ගොවිතැන් කටයුතු විනාශ වීමේ අවධානමක්ද පවතින බවට උතුරේ ගොවීහු වැඩි දුරටත් කියා සිටිති.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

Leave a Reply