ගබ්සාව නිතිගත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් මුල්කරගනිමින් ගබ්සාව නිතිගත කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පරාජනන සංගමය පවසන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා මේ වන විට ඊට අදාල කෙටුම්පත යොමුකර ඇති බවයි.
ගැබ් ගැනීමකින් පසු පූර්ණ දරු උපතක් සිදුවීමට පෙරාතුව කලළය මව් කුසින් ඉවත් කිරීම ගබ්සාවක් ලෙස හදුන්වන අතර, එවැන්නක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුල
කිසිදු නීතිමය අවසරයක් නැහැ.
නමුත් ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් මුල් කර ගනිමින්, කාන්තාවකට ගබ්සාවක් සිදු කර ගැනීම සඳහා නීතියෙන් ප්‍රතිපාදන සලසා දිය යුතු බව වෛද්‍ය මතයයි.
වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ ලිංගික අතවරයකදී ඊට ලක්වන කාන්තාව විදින මානසික පීඩාවත්, අබාද සහිත දරු උපතකින් අනතුරුව දෙමාපියන් ජීවිත කාලයේම විදින පීඩාත් සැලකිල්ලට ගනිමින් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්, විද්වතුන් හා නීති ක්ෂ්‍රේත්‍ර යේ ප්‍රවීනයින්ගෙන් සැදුම් ලත් මණ්ඩලයක් විසින් මෙම යෝජනාව සකස් කළ බවයි.

Leave a Reply