ගෝටාභය ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගනී.. ජනාධිපතිවරණයේ නුසුදුසුකම අහෝසියි…

ගෝටාභය ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගනී.. ජනාධිපතිවරණයේ නුසුදුසුකම අහෝසියි…

හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා දිය ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය ඉවත් කර ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කර ඇති බව විකිපීඩියා වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙයි.

එම වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන්නේ ඔහුගේ ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය අහෝසි කිරීමට පූර්ව තත්වයේ ඇති බවයි.

හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය නියෝජනය කරමින් ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වන්නේ යයි වාර්තා පල වුවත් ඒ මහතා කිසිදු එවන් ප‍්‍රකාශයක් සිදු කර නැත.

19 වන සංශෝධනය යටතේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි අයෙකුට මෙරට කිසිදු මැතිවරණයකට තරග කිරීමට හැකියාව නැත.

Leave a Reply