ඡන්දය නිම වන තෙක් ජනාධිපති-අගමැතිගේ නිවේදන විශේෂ ප‍්‍රකාශ මැකො විසින් තහනම් කරයි..

ඡන්දය නිම වන තෙක් ජනාධිපති-අගමැතිගේ නිවේදන විශේෂ ප‍්‍රකාශ මැකො විසින් තහනම් කරයි..

මැතිවරණය අවසන් වන අද පස්වරු 04.00 වන තෙක් ජනාධිපති, අගමැති ඇතුළු කිසිදු නායකයෙකුගේ මාධ්‍ය නිවේදන හෝ ප‍්‍රකාශ පල කිරීමෙන් වලකින ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ සබාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය සියළුම මාධ්‍ය ප‍්‍රධානීන් වෙත දන්වා ඇත.

ඒ බව සදහන් කරමින් ඔහු විසින් නිකුත් කර ඇති ලිපිය මෙසේය.

Leave a Reply