ජනපති දියණියට අධි ඉල්ලූමක්.. අත ඉඹින්නට.. අත අල්ලන්ට ජනතාව පොරකති..[Video]

ජනපති දියණියට අධි ඉල්ලූමක්.. අත ඉඹින්නට.. අත අල්ලන්ට ජනතාව පොරකති..[Video]

පළාත් පාලන මැතිවණය සදහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සිය අවසාන ජනරැළිය පැවැත්වූයේ පොලොන්නරුව කදුරුවෙලදීය.

එම රැළිය සදහා ජනාධිපති දියණිය චතුරිකා සිරිසේන මහත්මියද සහභාගී වූවාය.

ඇයට එහිදී සිය ගම් පලාතේ ජනතාවගෙන් හිමිවූයේ ඉහල පිලිගැනීමකි.

ඇයගේ අත්අල්ලන්ට මෙන්ම අත සිඹින්නටද ජනතාව පොරකනු දැකිය හැකි විය.

Leave a Reply