ජවිපේ කුරුණෑගල නාගරික මන්ත්‍රී, සයිබර් ක්‍රියාකාරී නාලක දසනායක අත් අඩංගුවට

කුරැනෑගල මහ නගර සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුන හිටපු නාගරික මන්ත්‍රී නාලක ජීවන්ත දසනායක ලක්ෂ 115 ක මුදල් වංචාවක් සම්බන්දයෙන් ඊයේ දිනයේදී C I D අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.

අද දින කුරැනෑගල මහේස්ත්‍රාත් උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරැව සැප්: 06 දක්වා රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කලා. තවත් මුල්‍ය වංචා සම්බන්දයෙන් ඔහුට පැමිනිලි රාශියක් ව්භාග වීමට පවතිනවා.

මීට කලින් අප ඔහු ජවිපෙ කඩුවෙල ක්‍රියාකාරී අසිත නිරෝෂණ හා එක්ව, ජවිපෙ සයිබර් ක්‍රියාකාරින්ට මුදල් බෙදන්නට සැලසුම් කල අයුරුද හෙළි කරනු ලැබුවා. ඒ පිලිබඳ සටහනක් පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply