දුදනන් පිරී උතුරන කුණුවල කවර.. මැතිකම් දරනු කුමටද රට උකස් කර..- විජේදාසගෙන් මනරම් පිලිතුරක්..

දුදනන් පිරී උතුරන කුණුවල කවර.. මැතිකම් දරනු කුමටද රට උකස් කර..- විජේදාසගෙන් මනරම් පිලිතුරක්..

රාජපක්‍ෂලාට එරෙහිව නඩු පැවරීම ඉක්මන් නොකරන්නේ යයි අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමති ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලද හිටපු ඇමති විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා සිය නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ මෙම සටහන තබා ඇත.

Leave a Reply