නාගදීප විහාරයට විහාරස්ථ කාර්යාලයක් විවෘත්ත කෙරේ…

නාගදීප විහාරයට විහාරස්ථ කාර්යාලයක් විවෘත්ත කෙරේ…

යාපනය නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාරස්ථාන භූමියේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද විහාරස්ථ කාර්යාලය 15 දින නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාරාධිපති උතුරු පලාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ප්‍රවීණාචාර්ය අති පූජ්‍ය නවදගල පදුමකිත්ති තිස්ස හිමියන්ගේ ආරාධනාවන් පරිදි උතුරු නාවික විධානය භාර ආඥාපති රියාර් අද්මිරාල් ජයන්තද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත්ත කෙරිණි.

මෙම විහාරස්ථ කාර්යාල ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් නාවික හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ එම අංශයේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් ඉදිකරන ලදි.

නාගදීප විහාරයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම පිළිබඳ බැතිමතුන්ට තොරතුරු ලබාදීමටත් විහාරයට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හා ඔවුන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමට ඇතුලු පහසුකම් වෙනුවෙන් මෙම විහාරස්ථ කාර්යාලය ඉදිකොට ඇත.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

Leave a Reply