පගාව දෙනකන් ඡන්දය කල් තැබූ ඉතිහාසයේ කුජීතම කථානායක

අද දවසේදී පළාත් සභා සංශෝධන සහිත පණත 2/3 න් සම්මත කර ගැනීම සඳහා කතානායකවරයා ගත් ඉතිහාසයේ කුජීතම තීන්දුව අප වෙත වාර්තා වේ. රවුෆ් හකීම් ප්‍රමුඛ මුස්ලිම් නායකයින් මෙම පණතට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට තීන්දු කිරීම හේතුවෙන් ආණ්ඩුවට 2/3 බලය අහිමි විය

අනතුරුව කිසිදු හේතුවක් නොදක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන්නට කතානායක වරයා කටයුතු කරනු ලැබූයේ ඉතාමත් අශෝබන ආකාරයටය. අවසන් මුස්ලිම් එක් නායකයෙකුට රුපියල් මිලියන පහ බැගින් අල්ලස් පාර්ලිමේන්තුව තුලටම රැගෙන විත් දීම අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රසිද්ධම රහස විය.

අල්ලසෙන් පසු ඡන්දය දීමට මුස්ලිම් නායකයින් ඡන්දය දීමට එකඟ වනතෙක්ම කතා නායක විසින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ සීනුව ශබ්ද කර නොමැති බැවින්, ශ්‍රී ලාංකීය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ ජරාම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කතා නායක ක්‍රියා පරිපාටිය බව පාර්ලිමේන්තු අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Leave a Reply