පරාජයෙන් කලකිරේ.. ප‍්‍රබල ඇමති සිහිසුන් වෙන්නම මත්පැන් බී ගරාජයේ ඇද වැටේ.. රියදුරා ඔසවාගෙන කාමරයට ගෙන යයි..

පරාජයෙන් කලකිරේ.. ප‍්‍රබල ඇමති සිහිසුන් වෙන්නම මත්පැන් බී ගරාජයේ ඇද වැටේ.. රියදුරා ඔසවාගෙන කාමරයට ගෙන යයි..

පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ලද දරුණු පරාජය හේතුවෙන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ප‍්‍රබල ඇමතිවරයෙකු සිහිසුන්වන තරමට මත් පැන් පානය කර සිටි බව වාර්තා වෙයි.

කොළඹ තරු හෝටලයකදී පදමට මත්පැන් පානය කර ඇති මොහු අතරමගදී වාහනයේදීද පමහණ ඉක්වමා මත්පැන් බී ඇත.

අවසානයේ සිය නිල නිවාසයේ ගරාජයේ බිම ඇද වැටී ඇති මෙම ප‍්‍රබල ඇමතිවරයා ඔහුවාගෙන කාමරයට ගෙන ගොස් ඇද මතට දමා ඇත්තේ වාහනයේ රියදුරා හා නිවසේ මුරකරු විසිනි.

පැවති මැතිවරණයේ ප‍්‍රතිඵලයත් සමග ආණ්ඩු වෙනසක් වනු ඇති බවත් තමනට ඇමති ධුරය අහිමි වනු ඇති බවත් එසේම ඊළග මැතිවරණයකදී තමන් පරාජයට පත්වනු ඇති බවත් මොහු අවස්තා කිහිපයකදීම සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply