ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙස මැතිවරණ කල්දැමීම ගැන රනිල්ට චෝදනා

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී වරුන්ගෙන් රනිල්ට දැඩි චෝදනා පළාත් පාලන මැතිවරණය හා පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දමමින් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙස මැතිවරණ සිතියම හැකිලීම වහා නවතා මැතිවරණය පවත්වන ලෙස දැන්වීම සදහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී වරුන් පිරිසක් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවීය.

දිගින් දිගටම පළාත් පාලන චන්දය කල් දැමීමට අමතර රජයේ නිලධාරී පිරිසකට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට එරෙහිව ගෙන එනු ලැබූ අනපනත් පිලිබදවත් මෙහිදී සාකච්චා වූ අතර රාජ්‍ය දේපල විකුණා දමා රට අරාජික කරමින් ගෙන යන ආර්ථික වැඩපිළිවෙල වහා නතර කොට රට හා ජනතාව පිලිබදව තවදුරටත් කල්පනා කරමින් තීන්දු තීරණ ගැනීමට පෙලබෙන ලෙස අගමැතිවරයාට දැන්වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් රටට එරෙහිව නැගෙන ඕනෑම හඩකට එරෙහිව සටන් වැදීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සුදානම් බවත් පැවසිය.

Leave a Reply