ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයන් එකතුවෙලා කියපු කතාව.

“මං ම‍ගේ වයිෆ්ව ක්ලාස් ඇරලා, එයා එදා ඉගෙන ගන්න දේ මං ඉගෙන ගෙන තමයි e-mail හැන්ඩ්ල් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතිං අපිට බෑ කියලා දෙයක් නෑ” – හිටපු ටෙස්ට් නායක රොෂාන් මහානාම

“හොඳ නායකයෙක් නම් විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කරන්න ඕනේ” – හිටපු ටෙස්ට් නායක මහේල ජයවර්ධන

” චූටි දේවල් අපේ ක්‍රිකට්වල සිදු වෙන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙන්” – හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රීඩක කුමාර ධර්මසේන

Leave a Reply