ප‍්‍රබල ඇමතියෙක් පොහොට්ටු දොර පාමුල වැද වැටේ.. ජොන්ස්ටන් බැණ පන්නා දමයි…

ප‍්‍රබල ඇමතියෙක් පොහොට්ටු දොර පාමුල වැද වැටේ.. ජොන්ස්ටන් බැණ පන්නා දමයි…

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඇමති ධුරයක් හොබවන්නෙකු ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය සමග එක්වීම සදහා කැමැත්තෙන් සිටින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට දන්වා තිබේ.

රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුනට දැන්වූ අවස්ථාවේදී ඔවුන් දැඩිව විරෝධය පල කර ඇත.

කුරුණැගල පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා එහිදී දැඩි ලෙස විරෝධය පල කර තිබේ.

මුල් උත්සාහය වැරදුන් ඇමතිවරයා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට එක්වීම සදහා දැඩි උත්සාහයක් දරමින් සිටින්නේ යයිද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply