බැදුම්කර වංචාවට ජනපතිටත් චෝදනා.. අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කෙරේ..

බැදුම්කර වංචාවට ජනපතිටත් චෝදනා.. අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කෙරේ..

ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් අද දිනයේ කරන බව මහජන අයිතින් සුරැකීමේ පදනම සදහන් කරයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

රටට විශාල පාඩුවක් කෙරූ මහබැංකු බැදුම්කර වංචාව යන කාරනාවට අරජුන් මහෙන්ද්‍රන් ඍජුව සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකි. 2006 සිට ඔහුට ශ්‍රීලංකාවේ පුරවැසි භාවයක් නොමැත.

ශ්‍රීලංකාවේ පුරවැසි භාවයක් නොමැති ඔහුව මහබැංකු අධිපති ලෙස 2015 ජනවාරි 15 වනදා පත් කරන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසිනී.

ඔහු පිළිබඳව බුද්ධි අංශ පසුබිම් වා‍ර්තාවක් ජනාධිපතිවරයා කැඳවුවා නම් එහි ඔහුගේ පුරවැසි භාවය හා අනෙකුත් කාරනාවන් අඩංගු වී තිබිය යුතුය.

එවා සියල්ල ඉවත දමා අගමැතිවරයාගේ කීමට ඔහුව මහබැංකු අධිපති ලෙස පත්කිරීමෙන් ජනාධිපතිවරයා නියමිත ක්‍රියා පටිපාටිය කඩකර ඇත. එය දූෂණයකි.

ජනාධිපතිවරයා සතු බලය ජනතාව ලබාදුන්නේ අගමැතිවරයාට නොව ජනාධිපතිවරයාටය. අරයා මෙයා කියු පලියට එම බලතල භාවිතා කිරීම ජනතාව කිසිවිටකත් අනුමත නොකරන කාරනාවකී.

මේ පිළිබඳව අප සංවිධානය හා පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාර සමඟ එක්ව අල්ලස් දූෂණ වංචා විමර්ශන කොමිසම වෙත ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කිරීමට නියමිතය.

චිරන්ත අමරසිංහ
මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

Leave a Reply