මන්නාරමේ ගමට අයිති ඉඩම් ගමට ගන්න ඕන.. – අගමැති

මන්නාරමේ ගමට අයිති ඉඩම් ගමට ගන්න ඕන.. – අගමැති

මන්නාරම ශිලාවතුර ඇතුලු ප්‍රදේශයන්හි නැවත පදිංචියට පැමිණි ඇති වැසියන් වෙනුවෙන් ගමට අයිති ඉඩම් ගමට ලබා දිය යුතු බවටත් ඓතිහාසික වනාන්තරයට අයිති ඉඩම් වනාන්තරය සමග තිබිය යුතු බවටත් තීන්දු අධිකරණයට භාර බවට අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මන්නාරමේදී කියා සිටියේය.

අග්‍රාමත්‍ය වරයා මේ බව කියා සිටියේ මන්නාරම මුසලී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ශිලාවතුර ප්‍රදේශයේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කොට තිබූ ජන හමුවකට සහභාගී වෙමිනි.

එහිදී අග්‍රාමත්‍ය තුමන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ ,

‘ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා වියලි කලාපයක ජීවත් වෙන්නේ වටේ වනාන්තරය තිබෙනවා මේ ගමෙන් පිටත්වුනාට පස්සේ මේ කුඹුරු පුරන් වෙලා සමහර ඒවා වනාන්තරයට ඇතුල්වෙලා තියනවා ගමේ සමහර කොටසුත් වනාන්තරයට ඇතුල් වෙලා තියනවා එකපැත්තකින් ගමට අයිති ඉඩම් ගමට ගන්න ඕන අනෙක් පැත්තෙන් අනෙක් පැත්තෙන් ඒ ඓතිහාසික වනයට අයිති ඉඩම් ඒ වනය එක්ක තියන්න ඕන දැන් රිෂාඩ් ඇමතිතුමා උදව් කරල තියවා මේ වනය පිළිබඳ නඩු දාන්න අපි උසාවියට කියමු මේ ප්‍රශ්නය විසඳලා දෙන්න කියලා එතකොට කුඹුරු වලට ගිහින් ගොවිතැන් කරන්න පුලුවන් කුඹුරු කරන්න වතුර ඕන මේ ප්‍රදේශයේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පියවර අරන් තියනවා ඒ අනුව අගතිමුරිප්පු කුලම් ව්‍යායඩි කුලම් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පියවර අරන් තියනවා.

ශිලාවතුර නගර සැලසුම් කරන්නත් අපි තීරණය කරල රෝහලත් සංවර්ධනය කරන්න රිෂාඩ් ඇමතිතුමා පියවර අරන් තියනවා ඒ රෝහල මෙහාට අවශ්‍යයි සමගම අපි නාවික හමුදාව සමගත් සාකච්ඡා කරනවා.

ඒ නිසා ගමේ ආණ්ඩුව අපට දිනවලා දෙන්න ගමට වැඩක් වෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දෙන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

Leave a Reply