මැතිවරණයේ සමස්ථ නිල ප‍්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්නේ නෑ..- මැතිවරණ කොමිසම කියයි..

මැතිවරණයේ සමස්ථ නිල ප‍්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්නේ නෑ..- මැතිවරණ කොමිසම කියයි..

පෙබරවාරි 10 වැනිදා පැවැත්වූ පළාත් පාලන මැතිවරනයේ සමස්ථ ප‍්‍රතිඵලය ප‍්‍රකාශයට පත් කරන්නේ නැතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සබාව සදහන් කරයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත අනුව සමස්ත ලංකා හෝ දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමින් එවන් ප‍්‍රතිඵලයක් ගණනය කර නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ කාර්යයක් සිය කොමිසමට පැවරී නැති බවත් අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා පවසයි.

නමුත් ජනාධිපතිවරණයකදී හෝ මහ මැතිවරණයකදී සමස්ථ ප‍්‍රතිඵලය නිකුත් කල හැකි බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply