විදුහල්පතිනිය දන ගැස්සු මහ ඇමති චාමර සම්පත් පිස්සා හිමිනමකට පහර දේ

පසුගියදා මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්වූ බදුල්ලේ විදුහල්පතිනියක් දන ගස්සවා වැන්දා ගත් චාමර සම්පත් නමැති මහ ඇමතියා හිමිනමකට පහරදෙන වීඩියෝවක් අපට ලැබී තිබේ.

මෙලෙස රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පහර දෙන, රටේ මිනිසුන්ට තර්ජනය කරන මහ ඇමති නරුමයන් බෙල්ලෙන් අල්ලා එලියට දැමිය යුතු කාලය එළඹ ඇතැයි අප Leaks LK කණ්ඩායම අවධාරණය කරමු. මෙවැනි අඳබාලයන් බලයට පත්නොකිරීමට වග බලාගැනීම ජනතාව සතු යුතුකමකි.

කතෘ සටහන:
බදුල්ල ජනතාවනි, පොලිසිය නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරයි නම්, මෙවැනි පාදඩ දේශපාලකයන්ට ඔබ පිළිතුරක් ලබාදිය යුතුය. ජන බලයට ඕනෑම බලයක් යට බව සිහිතබාගන්න.

 

Leave a Reply