සනත් සහ රහල්ගෙන් පසු ෆේස්බුක් කැළඹු හසිනිගේ වීඩියෝව

 

සනත් ජයසූරියගේ වීඩියෝ කිහිපය නිසා පසුගිය දින කිහිපයේ ශ්‍රී ලාංකීය ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයට තුල යම් කතිකාවතක් ඇතිවිය. එලෙසම ගංවතුර අවස්ථාවේදී රහල් අල්විස් නමැති සවර්ණවහිනියේ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන තරුණයෙකුගේ කතාවක් නිසා නැවතත් ෆේස්බුක් හරහා ඔහුට විරෝධය පල කිරීම් සිදුවිය.

කෙසේ නමුත් දැක කරලියට පැමිණ ඇත්තේ හසිනි ගෝනගලගේ වීඩියෝවකි. මෙම වීඩියෝවත් අන්තර්ජාලයේ අනෙකුත් අඩවි සහ ෆේස්බුක් අඩවිය හරහා ප්‍රසිද්ධියට පත්වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *