හොර බැඳුම්කර කොම්පැනියේ ජෙනරාල් මැනේජර් මහේෂ් සේනානායක ජවිපේ වේදිකාවට නැග්ගේ අනුර කුමාරගේ ආරාධනාවට

පර්පෙචුවල් ටෙශරීස් බැදුම්කර හොර කම්පැණියේ ජෙනරාල් මැනේජර් මහේෂ් සේනානායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෙනසක ඇරඹුම . නිවේදනය කරන විට අනුර කුමාර හා ජවිපෙ නායකයින් බැදුම්කර හොරකමට සම්බන්ධ බවට තහවුරු කිරීමට තවත් සාක්ෂි අවශ්‍යද?

Leave a Reply